DOPRAVA
DOPRAVA
Poskytujeme vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu v krajinách západnej Európy. Tovar prepravujeme podľa Vašich požiadaviek vozidlami spĺňajúcimi vysoké požiadavky na ekológiu EURO5, EEV a EURO 6. Všetky vozidlá z nášho vozového parku majú poistenie podľa medzinárodného dohovoru CMR až do výšky
166.000,- €.
Zároveň zabezpečujeme prepravu tovaru a produktov pomocou zazmluvnených a rokmi overených dopravných spoločností.
Celovozové i čiastočné zásielky tovaru
Preprava nebezpečného tovaru na základe dohovoru ADR
Preprava tovaru dvojpodlažnými a frigo návesmi
Nepretržitá lokalizácia zásielok pomocou GPS
Každoročne preškolovaní a trénovaní vodiči profesionáli
Spoľahlivé a rýchle riešenie požiadaviek klienta a osobný prístup k nemu